Oefenavonden zijn bekend

De planning van de oefenavonden vind je onder het kopje Oefenavonden 2022 – 2023 boven aan de pagina.

We starten dit seizoen met de belangrijkste vaardigheden op ehbo-gebied zoals de reanimatie, het nieuwe onderdeel stop de bloedingen en als derde de levensreddende handelingen.

Vanaf 20 september starten de lessen weer.

Algemene ledenvergadering

Op 28 september a.s. zal de algemene ledenvergadering worden gehouden. Alle (ere)leden worden van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. De agenda van de ledenvergadering vind je binnenkort in het afgeschermde deel van deze site.

Aansluitend aan de vergadering willen we het nieuwe seizoen starten met een hapje en een drankje. Meld je hiervoor aan bij onze voorzitter.

Jaarvergadering uitgesteld

De geplande jaarvergadering van 6 april 2021 kan in verband met de RIVM-richtlijnen niet gehouden worden.

Het bestuur beraad zich over een alternatief voor deze avond. Dit kan zijn een online bijeenkomst of uitstellen tot het moment waarop het weer mogelijk wordt om samen te komen.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Het bestuur.

Jaarvergadering en gezellige avond

Jaarvergadering

De uitgestelde jaarvergadering is gepland op 8 september om 18.00 uur op het terrein van de Scouting (Jachtlaan 4-6 te Apeldoorn). We nodigen alle leden en ereleden hiervoor uit.
De vergadering zal buiten op het terrein gehouden worden om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

De agenda en vergaderstukken komen zo spoedig mogelijk beschikbaar op de ledensite.

Gezellige avond

De jaarlijkse barbecue kan niet doorgaan i.v.m. corona-regels en daarvoor in de plaats serveren we na afloop van de ledenvergadering een Chinees buffet (nasi en bami) en een drankje.  Ook hier ben je van harte welkom.

Om de juiste inkopen te doen, vragen we je voor 4 september aan te melden bij de secretaris. Graag vermelden of je alleen op de jaarvergadering komt of dat je ook mee eet.

Door de toename  van het aantal Corona-besmettingen is het nog niet zeker of de jaarvergadering en de gezellige avond door kan gaan.

AVG verklaring

Zoals je ongetwijfeld hebt  meegekregen in het nieuws is per 25 mei 2018  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Deze verordening is ook van toepassing op onze vereniging. Hierdoor hebben we de plicht om vast te leggen welke gegevens we van je vastleggen, waarom en hoe lang en heb je het recht op inzage, wijziging, transport en vernietiging van je gegevens.

In de  AVG-verklaring vindt je welke gegevens we vastleggen en hoe we daar mee omgaan.

Herhalingslessen gewijzigd i.v.m. Covid-19 maatregelen

Om de komende verenigingsactiviteiten op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden, heeft het bestuur besloten  het Protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie’ te volgen.

Dit betekent dat we de 1,5 meter regel tijdens de lessen in acht nemen. Het gevolg hiervan is dat de lesruimte geschikt is voor maximaal 10 cursisten en het niet mogelijk is om met elkaar te oefenen.  Het lesrooster is hierop aangepast door 4 keer dezelfde lesstof aan te bieden in plaats van 2 keer.

Om er voor te zorgen dat er niet meer dan 10 deelnemers per les aanwezig zijn, is het nodig dat je je aanmeldt wanneer je een les wilt volgen. Dit kan door een mail te sturen naar voorzitter@ehbogerlach.nl.
Mocht je het voor jezelf niet veilig vinden om de lessen te volgen, geef dat dan door op het zelfde mailadres. Er wordt coulant omgegaan met cursisten die voor hun eigen veiligheid niet voldoende lessen kunnen volgen.

Bij twijfel of als je ziekteverschijnselen hebt, blijf dan thuis.