Een nieuw jaar

Het bestuur wenst een ieder een gezond en veilig 2023 toe.

Met de leden willen wij hierop toosten aan het eind van de herhalingsles op 10 en 17 januari.
We hopen dat vele van jullie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanpassingen in rooster oefenavonden

In het rooster voor de oefenavonden zaten een paar kleine fouten en de lesstof was nog niet bekend. Het rooster is aangepast en kun je hier vinden. Er zijn twee extra data toegevoegd en de inhaal avond voor reanimatie is verplaatst van 21 februari naar 14 februari 2023.

Oefenavonden zijn bekend

De planning van de oefenavonden vind je onder het kopje Oefenavonden 2022 – 2023 boven aan de pagina.

We starten dit seizoen met de belangrijkste vaardigheden op ehbo-gebied zoals de reanimatie, het nieuwe onderdeel stop de bloedingen en als derde de levensreddende handelingen.

Vanaf 20 september starten de lessen weer.

Algemene ledenvergadering

Op 28 september a.s. zal de algemene ledenvergadering worden gehouden. Alle (ere)leden worden van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. De agenda van de ledenvergadering vind je binnenkort in het afgeschermde deel van deze site.

Aansluitend aan de vergadering willen we het nieuwe seizoen starten met een hapje en een drankje. Meld je hiervoor aan bij onze voorzitter.

Jaarvergadering uitgesteld

De geplande jaarvergadering van 6 april 2021 kan in verband met de RIVM-richtlijnen niet gehouden worden.

Het bestuur beraad zich over een alternatief voor deze avond. Dit kan zijn een online bijeenkomst of uitstellen tot het moment waarop het weer mogelijk wordt om samen te komen.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Het bestuur.

Jaarvergadering en gezellige avond

Jaarvergadering

De uitgestelde jaarvergadering is gepland op 8 september om 18.00 uur op het terrein van de Scouting (Jachtlaan 4-6 te Apeldoorn). We nodigen alle leden en ereleden hiervoor uit.
De vergadering zal buiten op het terrein gehouden worden om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

De agenda en vergaderstukken komen zo spoedig mogelijk beschikbaar op de ledensite.

Gezellige avond

De jaarlijkse barbecue kan niet doorgaan i.v.m. corona-regels en daarvoor in de plaats serveren we na afloop van de ledenvergadering een Chinees buffet (nasi en bami) en een drankje.  Ook hier ben je van harte welkom.

Om de juiste inkopen te doen, vragen we je voor 4 september aan te melden bij de secretaris. Graag vermelden of je alleen op de jaarvergadering komt of dat je ook mee eet.

Door de toename  van het aantal Corona-besmettingen is het nog niet zeker of de jaarvergadering en de gezellige avond door kan gaan.