Algemene ledenvergadering

In verband met de onzekerheid over het houden van bijeenkomsten na 1 juni 2020 heeft het bestuur besloten de Algemene ledenvergadering uit te stellen tot het najaar. Indien mogelijk wordt deze gehouden voorafgaand aan de jaarlijkse barbecue als start van het nieuwe seizoen.

De voorlopige datum hiervoor is 8 september 2020.

Het bestuur.