Aanpassingen in rooster oefenavonden

In het rooster voor de oefenavonden zaten een paar kleine fouten en de lesstof was nog niet bekend. Het rooster is aangepast en kun je hier vinden. Er zijn twee extra data toegevoegd en de inhaal avond voor reanimatie is verplaatst van 21 februari naar 14 februari 2023.