Aanpassing Herhalingslessen per 15 oktober 2020

Voor het volgen van een les is het noodzakelijk dat je je aanmeldt, dit i.v.m. de maximale bezetting van de oefenruimte.
Aanmelden kan via voorzitter@ehbogerlach.nl

Les 1  Reanimatie/AED
15-09-2020
22-09-2020

Les 2 Communicatie met slachtoffer, ziekteverschijnselen, ernstige bloedingen, brandwonden, shock.
29-09-2020
06-10-2020
13-10-2020
27-10-2020    Vervalt i.v.m. nieuwe corona maatregelen.

Les 3  Ademhalingsproblemen, botbreuken, verstuikingen, ontwrichtingen en beknelling.
Stabiliseren hoofd, met handgreep van Zach, en been op de pop.
EHBO bij kinderen, incl. reanimatie baby en kind.

03-11-2020        Vervalt i.v.m. nieuwe corona maatregelen.
10-11-2020        Vervalt i.v.m. nieuwe corona maatregelen.
24-11-2020
08-12-2020

Les 4  Reanimatie/AED
19-01-2021
02-02-2021

Les 5  Ziekten t.g.v. bewustzijn: epilepsie, flauwte, koortsstuip, beroerte, hypo- en hyperglycemie (suikerziekte).
09-02-2021
16-02-2021
09-03-2021        (Indien mogelijk op de laatste 2 data oefening op locatie)
16-03-2021

 

De Algemene Ledenvergadering is op 06-04-2021.